English
Русский
Suomi
Deutsch
 
Toimiala/Erikoisala
Tuotetyyppi


[1] 2 3

Information-analytical report “Market of fire alarm systems in Russia”
Turvajärjestelmät , Alakohtaiset analyysit
Analyyttinen selvitys


Аналитический отчет "Перспективы развития медицины в СЗФО"
Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Аналитический отчет «Состояние здравоохранения в Санкт-Петербурге в 2000-2009»
Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Аналитический отчет «Сети кабельного телевидения Санкт-Петербурга»
Tietoliikenne , Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Рынок отечественных строительных башенных кранов
Rakennusala , Alakohtaiset analyysit, Investments, business, society
Analyyttinen selvitys


Suomen kielen markkinat Pietarissa: analyysi kielikeskusten toiminnasta
Investments, business, society , Alakohtaiset analyysit
Analyyttinen selvitys


Informaatio-analyyttinen selvitys internet-verkoista kodeissa Pietarissa ja Leningradin läänissä
Tietoliikenne , Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Katsaus nestemäisen maakaasun markkinoihin tammi-lokakuussa 2009
Energiatalous , Alakohtaiset analyysit
Analyyttinen kertomus


Analysis report on GLONASS
Tietoliikenne , Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Рынок отраслевой аналитики. Телекоммуникации
Tietoliikenne , Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Информационный имидж XIII Петербургского международного экономического форума в российских СМИ
Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Телекоммуникационный рынок Украины. Часть 1
Tietoliikenne , Alakohtaiset analyysit
Analyyttinen kertomus


Имидж ОАО "Газпром" за рубежом
Investments, business, society , Alakohtaiset analyysit, Energiatalous
Analyyttinen kertomus


Аналитический отчет "Поисковые системы". Часть 2
Tietoliikenne , Alakohtaiset analyysit
Analyyttinen kertomus


Аналитический отчет "Поисковые системы". Часть 1
Tietoliikenne , Alakohtaiset analyysit
Analyyttinen kertomus


Analyysi sellu- ja paperiteollisuuden tilasta Venäjällä ja alan johtavien selluloosaa, paperia ja kartonkia valmistavien yritysten kehityksestä
Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Pienten ja keskisuurten öljy-yhtiöiden liiketoiminta Venäjällä
Energiatalous , Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Analyyttinen katsaus Pietarin hallinnollisten elinten internetsivustoihin
Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Alueellisten tekijöiden vaikutus öljynjalostusteollisuuden kehitykseen ja toimintaan Venäjällä
Energiatalous , Investments, business, society
Analyyttinen kertomus


Avoin osakeyhtiö (OAO) NK Rosneft: Strategia kilpailijoiden karsimiseksi
Energiatalous , Investments, business, society
Analyyttinen kertomus[1] 2 3