English
Русский
Suomi
Deutsch
 

Tieteellistä tutkimusta ja kansainvälisen yhteistyön syventämistä varten Itämeren alueelle perustettu analyysiryhmä ”Itämeren taistelunorsut” on nykyään ainutlaatuinen osaava asiantuntijayhteisö. Itämeren taistelunorsut yhdistyvät maantieteellisen aseman, yksilöllisen lähestymistavan ja henkilöstön voimavarojen tehokkaan käytön edut.

Ryhmän kehitysstrategian oikea valinta johti siihen, että vuosiksi 2002-2003 analyysiryhmä ”Itämeren taistelunorsut” sai johtavan analyysikeskuksen statuksen Itämeren alueen maissa ja Luoteis-Venäjällä.

Analytiikan korkea laatutaso oli syynä siihen, että Luoteis-Venäjän ja Pohjois-Euroopan analyyttisten tutkimusten ja PR-tuen lisäksi ”Itämeren taistelunorsujen” asiakkaat, suurimmat venäläiset yritykset, alkoivat vähitellen käsittää analyysiryhmän eri vaikeusasteisten ongelmien objektiivisen analyysin ulkopuoliseksi lähteeksi.

Vuonna 2005 käyttöön otetut edellä käyvän analytiikan periaatteet, tiedollisen ympäristön jatkuva seuranta mm. erityisten tietolähteiden käyttö antavat mahdollisuuden muotoilla joustavasti vastauksia politiikkaa ja erikoisaloja koskeviin vaikeisiin kysymyksiin reaaliajassa.

Erikoisalat ja koko yhteiskunnallis-poliittisen kirjon kattava käytettävissä oleva tietokanta ja tiedollisen ympäristön jatkuva seuranta muodostavat analyysiryhmän ”Itämeren taistelunorsut” seuraavanlaisen tuotelistan:

  1. yhteenvedot
  2. analyyttinen konsultointi
  3. sijoituskonsultointi
  4. alakohtaiset katsaukset