English
Русский
Suomi
Deutsch
 
Energiatalouden asiantuntija
Valoa täytyy säästää
Julkaistu: 16.12.2008

Vuosina 2005–2006 Pietarin energiatuotanto tunsi kapasiteettinsa puutteet sähkön ja lämmöntuotannon osalta pää- ja sivujohtojen verkostoissa. Tällä hetkellä kapasiteetin puutteet on kuitenkin ratkaistu. Kuitenkin eräs kaupungin energiaturvallisuuteen ja sähköntuotannon huoltoon liittyvä ongelma voi nousta esiin uudelleen vuonna 2010. Huolimatta vankasta investointiohjelmasta alueen sähköntuotannon kehitys voi saada takapakkia erinäisistä syistä johtuen. Tämä artikkeli tarkastelee intressien yhteentörmäystä toisaalta valtiollisen monologin ja paikallisen hallinnon ja liike-elämän sekä toisaalta yhtenäisen sähkön tuotannon eri maantieteellisten alueiden yhteistyön ja energiaturvallisuuden näkökannalta. Artikkelissa esitetään arvio kaupunkien ja läänien energiatasapainosta sekä energiantuotannon kapasiteetin teknisistä ja taloudellisista mahdollisuuksista.


Send message
*Email

*Message

Name

*Type the digits