English
Русский
Suomi
Deutsch
 
Soveltavan politiikan asiantuntija
Toimintasuunnitelman teesit
Julkaistu: 30.09.2009

Toimintasuunnitelman teesit

Norsut ovat perusolemukseltaan älykkäitä ja hyväntahtoisia. Sen lisäksi norsuilla on tapana auttaa ihmisiä. Konsultointiyhtiö Itämeren sotanorsujen tavoite on edesauttaa mukavan elinympäristön luomista koko Itämeren alueen väestöryhmille, talouden ja teollisuuden aloille, poliittisille järjestöille, kansalaisyhteiskunnalle ja kulttuuriarvojen moninaisuuden kehitykselle.

Syväanalyysi Venäjän osallistumisesta Itämeren alueella prosesseihin venäläis-suomalainen vuorovaikutus esimerkin kautta on osoittanut, että:

 • Luoteis-Venäjän federaatiopiirin alueella on huomattavaa poliittista, yhteiskunnallista tahtoa ja yrittäjähenkeä yhteistyöhön osallistumiseen Itämeren alueella;
 • yhteiskunnallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti merkittävien kysymysten ratkaisutehokkuus lisääntyy, kun neuvottelu ja ratkaisuvastuu näistä kysymyksistä delegoidaan alueelliselle, federaation subjektien tai paikalliselle tasolle;
 • Venäjän korkean tason osallistumiselle Itämeren alueen yhteistyöhön yhteiskunnallisella, poliittisella, kulttuurisella ja taloudellisella tasoilla on kysyntää.
 • Venäjän potentiaalia osallistua Itämeren alueen prosesseihin vähentää seuraavat tekijät:

 • elintärkeiden tarpeiden ristiriita eri kansanryhmien ja talouden alojen välillä (yleisinhimilliset vai teollisuuden yleiset tarpeet) ongelmien ratkaisuissa (kapea eurooppalaisuuden käsitys vai kansallinen etu);
 • ristiriitainen potentiaali Venäjän ja Itämeren maiden halussa poliittiseen yhteistyöhön;
 • joidenkin Itämeren alueen maiden kansanryhmien tulenarka suhtautuminen uusiin tietoihin ja epävarma suhtautuminen Venäjään, Venäjän kansalaisiin ja oikeushenkilöihin;
 • ristiriita pankkijärjestelmien kehitystasoissa Venäjän ja Suomen välillä verrattuna venäläis-suomalaiseen yhteistyöhön liike-elämässä;
 • liiallinen ”ylimääräisten” ja ”turhien” pienten välikäsien käyttö Venäjän ja muiden Itämeren maiden kansalaisten tai yritysten välisessä kanssakäymisessä;
 • ”seniilien” ja vanhanaikaisten instituutioiden kapea-alainen valvontamonopoli Venäjän ja Itämeren maiden välisessä yhteistyössä; teeskentelyä oikean tutkimuksen sijaan ja poliittisten ylärakenteiden puuttuminen erikoistuneiden alakohtaisten projektien toteuttamiseksi.

 • Send message
  *Email

  *Message

  Name

  *Type the digits