English
Русский
Suomi
Deutsch
Katsaus nestemäisen maakaasun markkinoihin tammi-lokakuussa 2009  

Katsaus nestemäisen maakaasun markkinoihin tammi-lokakuussa 2009


Katsaus nestemäisen maakaasun markkinoihin tammi-lokakuussa 2009


Helmikuussa 2009 venäjällä aloitti toimintansa ensimmäinen nestemäistä maakaasua valmistava tehdas, joka rakennettiin osana Sakhlin-2-projektia. Maaliskuussa 2009 laivattiin ensimmäinen erä tehtaassa erityisesti kaasun merikuljetukseen valmistettua nestemäistä kaasua. Samalla Venäjästä tuli yksi maista, joilla on korkean teknologian osaamista nestemäisen maakaasun valmistuksessa ja kuljetuksessa.
Jääkö tämä vain Sakhalin-2-projektin paikalliseksi saavutukseksi vai onko tämä alku suunnitelmalliselle nestemäisen maakaasun valmistamiseen tarkoitettavan teknologian kehittämiselle Venäjällä ja seuraako tästä uusia nestemäiseen maakaasun valmistukseen ja kaasun merikuljetukseen erikoistuneita tehtaita ja yrityksiä (ei pelkästään ulkomaalaisia vaan myös kansallisia telakoita ajatellen), venäläisen kaasun kohdemaiden maantieteellinen diversifikaatio ja muutoksia maakaasun perinteisissä kuljetusreiteissä?
Voidaankin kysyä, voisiko määrätietoinen nestemäisen maakaasun valmistusteknologian kehittäminen toimia koko Venäjän teollisuuden modernisoinnin moottorina. Vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin on löydettävissä selvityksessä ”Katsaus nestemäisen maakaasun markkinoihin tammi-lokakuussa 2009”. Selvityksessä listataan Venäjän nestemäisen maakaasuteollisuuden tärkeimmät toimijat. Lisäksi selvityksessä annetaan uusimmat uutiset nestemäisen maakaasun kehitysprojekteista muun muassa esiintymien valtauksista, tehtaiden rakentamisesta ja nestemäisen maakaasun kuljetukseen erikoistuneita tankkereita valmistavista telakoista. Lisäksi selvityksessä annetaan kuvaus tärkeimmistä tapahtumista nestemäisen maakaasun valmistuksen ja kuljetuksen kansainvälisten markkinoiden tilasta, nestemäisen maakaasun kansainvälisen kysynnän ja tarjonnan kehityssuunnista.